Nửa Ẩn

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Nó quá muộn để nhắm mắt lại nửa ẩn quá muộn

không có cách nào để phát triển để meliorate kỹ năng của họ hoặc kinh nghiệm bên cạnh làm nó làm cho nửa ẩn đến một mức độ thấp hơn điều hay đơn giản không thực sự giúp họ tốt hơn kỹ năng của họ hoặc kinh nghiệm chỉ tay thất bại

Và Người Phụ Nữ Nửa Ẩn Như Con Mồi

Bitlife là một trò chơi mô phỏng. Một người được giao một danh tính hoặc thân. Nhân vật của mình già, từ thuở nhỏ đến chết. Trong suốt cuộc sống của họ, hoặc quá trình, người có thể chọn làm thế nào avatar của họ tồn tại, hỗ trợ mình, vượt qua đồng hồ của họ và phun ra các mối quan hệ. nửa ẩn Như một lại, nhân vật của mình đạt được mức độ khác nhau của felicity, sức khỏe, thức, và hình ảnh.

Chloe trực tuyến

Sở thích của cô: Một đêm

Chết tiệt của cô tối nay
Chơi Bây Giờ